Kreative Slemmestad

kreative slemmestad introbilde
Prosjektet ”Kreative Slemmestad” er et helhetlig og integrert prosjekt hvor målet er å utvikle tettstedet Slemmestad gjennom satsing på kunst, kultur og kreative næringer. Røyken kommune, Slemmestad Brygge og Papirbredden Innovasjon AS er avsender og ansvarlig for prosjektet med forpliktende samarbeid med næringsliv, grunneiere og kulturaktører.

Kreative Slemmestad har følgende målsettinger: Langsiktige mål (2015)-

den hippeste småbyen langs Oslofjorden.

 • Satsingen på kunst og kulturnæring legger grunnen for innholds- og stedsutvikling i Slemmestad, og er suksessfaktor nr 1 til at Slemmestad i 2015 er den hippeste småbyen langs Oslofjorden
 • Slemmestad og Røyken kommune er etablert som et kraftsenter på Østlandet for satsing på kulturnæring, med utgangspunkt i Sekkefabrikken og etableringen av  design-, kunst- og kulturmiljøer.
 • Prosjektet har i løpet av perioden bidratt til at det er etablert minst 20 nye kulturnærings-etableringer i kommunen med Slemmestad som kraftsenter.
 • Prosjektet har bidratt til å utvikle en av Røyken kommunes satsinger for kulturopplevelser som er nasjonale i sin karakter: Geologisenter/opplevelsessenter


Prosjektplan/ Mål i perioden (2012-14)
2012

 • Oppstart av prosjektet
 • Etablere synergier rundt Sekkefabrikken som en base for produksjon og innhold.
 • Utvikle nettverk for å tiltrekke seg aktører og etablerere innenfor kulturnæringene
 • 3 nye etableringer innenfor kulturnæringene
 • Gjennomføre minimum 1 seminar som er relevant for prosjektet,og som har regional/nasjonal interesse
 • Kartlegge og utnytte tilgjengelige arealer (atelierer, verksteder, utstillingslokaler etc.) for kulturnæringer


2013

 • Etablerte tiltak for bistand og veiledning av etablerere innen kulturnæringene
 • Fasilitator for nettverk innen kunst og kulturnæringene
 • Etablere arena for samhandling kulturliv og næringsliv
 • Gjennomføre minimum 2 seminarer som er relevante for prosjektet,og som har regional/nasjonal interesse
 • Etablere en eller flere formelle samarbeidsavtaler med relevante høyskole-/universitetsmiljøer for kulturbasert næring/stedsutvikling
 • 7 etableringer innenfor kulturnæringene
 • Videreutvikling av Sekkefabrikken og styrke potensialet i samspill med andre aktører og sentrum i Slemmestad
 • Etablere 2 events som utnytter samspillet mellom Slemmestad sentrum og  Sekkefabrikken.

2014

 • Bidratt til utvikling av geologisenter/opplevelsessenter i Slemmestad
 • Gjennomføre minimum 2 seminarer som er relevante for prosjektet,og som har regional/nasjonal interesse
 • 10 etableringer innenfor kulturnæringene
 • Samspillet mellom kulturnæringer og øvrig næring  har resultert i minst fem konkrete samarbeidsavtaler – og bidrar til økt næringsfokus i kommunen.
 • Prosjektet er med og initierer og utvikler nye satsinger i samarbeid med Røyken kommune og andre (Geologisenter/ Opplevelsessenter)
 • Videreføring av tiltakene som er etablert i 2012 og 13

royken

slemmestadbrygge logo

pias

I samarbeid med:

bfk logo footer

 

 

husbanken footerlogo

 

blackpatch