Slemmestad 2020

Prosjektet Slemmestad 2020-En Levende Kystby er et offentlig privat samarbeid. Prosjektet har fått utviklingsmidler fra Rådet i Drammensregionen.

Slemmestad står foran en utvikling fra industrikultur til kulturindustri. Byen Slemmestad skal bygges på veksten i opplevelsesnæringene. Utviklingen skal være kunnskapsbasert og bygge på stedsutviklingsfaglige kriterier.

 

Vi vil begynne utviklingen av Slemmestad med å utvikle gode møteplasser, og legge til rette for vekst i de lokale kvalitetene, parallelt med at vi jobber for å få med de beste byplanleggerne i verden til å utforme byen Slemmestad. Dette er bakgrunnen for de tre delprosjektene:

1. Byen Slemmestad, stedsutviklingsfaglig fokus på planer, samarbeidspartnere og tiltak.
2. Kreative Slemmestad, kulturnæringer i fokus, herunder Sekkefabrikken og nytt geologisenter.
3. Sjøliv i Slemmestad, med fokus på strandpark på Tåjefyllingen og tilgang til sjøen i pollen.

Delprosjektene vil få ulike underprosjekter som iverksettes løpende. Underprosjektene vil være viktig del av transformasjonsprosessen. Prosjektet Torget på Vaterland, En levende møteplass er et underprosjekt av byen Slemmestad. "Liv med Lys" i Slemmestad
sentrum vil være et neste eksempel.

Målet er at det skal komme mange nye prosjekter som sammen skal realisere prosjektemålet om at Slemmestad skal bli en levende kystby.

royken

slemmestadbrygge logo

pias

I samarbeid med:

bfk logo footer

 

 

husbanken footerlogo

 

blackpatch