byen

sjoeliv

Kreative Slemmestad

kreative slemmestad introbilde
Prosjektet ”Kreative Slemmestad” er et helhetlig og integrert prosjekt hvor målet er å utvikle tettstedet Slemmestad gjennom satsing på kunst, kultur og kreative næringer. Røyken kommune, Slemmestad Brygge og Papirbredden Innovasjon AS er avsender og ansvarlig for prosjektet med forpliktende samarbeid med næringsliv, grunneiere og kulturaktører.

Kreative Slemmestad har følgende målsettinger: Langsiktige mål (2015)-

den hippeste småbyen langs Oslofjorden.

Prosjektstrategi

For å lykkes med å utvikle kulturnæringene skal prosjektet arbeide etter følgende overordnete strategier:

  • Ta ansvar for at det utvikles et kulturnæringsmiljø i Slemmestad etter en klyngemodell – og basert på kunnskap fra relevante FoU-miljøer.
  • Legge opp til et tett og formalisert samarbeid mellom kunst- og kulturnæringer og øvrig næringsliv.
  • Arbeide tett med statlige nivåer (Departementene, Kulturrådet, o.a) Utnytte kompetansen og nettverket i Papirbredden Innovasjon som samarbeidspartner.
  • Sikre og utvikle næringspotensialet i eksisterende og nye etableringer innen kulturnæringene gjennom Papirbredden Innovasjons tilgang på virkemiddelapparat (SIVA, Innovasjon Norge o.a.)
  • Samarbeide med HIBU og andre FoU-miljøer for å utvikle ny kulturnæring og øke kompetansen i eksisterende.
  • Utvikle satsingen i samspill med Buskerud Fylkeskommune, og i tråd med fylkets strategi- og handlingsplan for kulturnæringene.
  • Videreutvikle Slemmestad med spesielt fokus på design og opplevelser som et supplement til øvrige satsinger i regionen (Drammen – musikk, Vestfossen – kunst)
  • Bidra til at det utvikles kulturnæringsmiljø i kommunen for øvrig.

royken

slemmestadbrygge logo

pias

I samarbeid med:

bfk logo footer

 

 

husbanken footerlogo

 

blackpatch